W ramach aktualnej oferty realizujemy następujące usługi:

  • kompleksowe projektowanie i wycena prac zarówno na potrzeby realizowanych przez siebie inwestycji, jak i na zamówienia zewnętrzne
  • przygotowywanie alternatywnych wariantów techniczno-ekonomicznych
  • budowy sieci teletechnicznych tradycyjnych i światłowodowych,
  • modernizacji sieci teletechnicznych miedzianych i światłowodowych,
  • remontów sieci teletechnicznych miedzianych i światłowodowych,
  • projektowanie, budowa, montaż i pomiary linii optotelekomunikacyjnych, w tym układania kabli światłowodowych w kanalizacji sanitarnej i ściekowej,
  • utrzymanie i konserwacja traktów światłowodowych,
  • naprawy awaryjne linii światłowodowych,

Dysponujemy niezbędnym specjalistycznym sprzętem do prowadzenia robót ziemnych oraz do montażu i pomiarów kabli miedzianych i światłowodowych.

Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesną pracownią projektową wyposażoną w kilkanaście stanowisk komputerowych korzystających z rozbudowanego systemu graficznego działającego w środowisku AUTOCAD, operuje na mapach cyfrowych, wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia materiałów kosztorysowych.

Posiadamy kilka grup robót telekomunikacyjnych specjalizujących się w pracach ziemnych, kanalizacjach tt, kanalizacjach wtórnych, wykonywaniu rurociągów pod kabel, przepychów pod drogami, torami, ciekami wodnymi, podwieszaniu, wdmuchiwaniu i pomiarach kabli światłowodowych, wciąganiu i podwieszaniu kabli miedzianych, podbudowie słupowej, montażu i konserwacji urządzeń zwielokrotniających łącza, montażu przełącznic i zasilania, przygotowaniu obiektów pod centrale.

Wykonuje usługi na terenie południowej, południowo - wschodniej i centralnej Polski. Gwarantujemy fachową i terminową realizację zleconych zadań.

Zaproszenie do współpracy nr1 27.03.2009
Zaproszenie do współpracy nr2 14.04.2009Projekt Wioska Internetowa
Centrum Kształcenia na odległość

   Certyfikat:

|  o nas   |  oferta   |  usługi   |  dział IT   |  dla akcjonariuszy   |  RODO   |  kontakt   |

© Optoland 2007